Akoestiek in sportzaal

De akoestiek in een sportschool of gymzaal moet goed zijn, zodat bezoekers en medewerkers geen hinder ondervinden van een te hoog geluidsniveau en nagalm (echo). Iedereen is wel bekend met het geluid van de piepende schoen, de stuiterende bal, het scheidsrechtersfluitje en het geroep en geschreeuw van sporters onder elkaar.
Toch blijkt dat de akoestiek in een sportschool vaak te wensen overlaat. Dit heeft vooral te maken met de meestal hoge en grote ruimtes die rondom afgewerkt zijn met harde materialen. In combinatie met de lage vloerbezetting (toestellen of alleen personen) resulteert dit uiteindelijk in een te lange nagalmtijd.
Een slechte akoestiek is een vaak gehoorde klacht van zowel bezoekers als medewerkers van een sportschool of fitnesscentrum. Een goede ruimte-akoestiek is een belangrijk comfort aspect om een prettige sportruimte te kunnen bieden aan uw sporters en medewerkers

Waarom is akoestiek in een sportzaal belangrijk.
Een slechte akoestiek kan leiden tot onveilige situaties omdat instructies of waarschuwingen niet goed te verstaan zijn. Voor een leerkracht /trainer/begeleider is het probleem echter groter. Hij of zij moet onder deze omstandigheden instructies geven en wordt langdurig blootgesteld aan een overmatige geluidsbelasting. Dit kan leiden tot stem- of concentratieproblemen en oververmoeidheid. Bij langdurige blootstelling aan geluidsoverbelasting kan dit  gehoorproblemen tot gevolg hebben. In de praktijk blijkt een afname van het gehoor of het ontstaan van een constante piep in de oren geen uitzondering te zijn . Er is dan sprake van blijvende gehoorschade met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Hoe pakken wij de problemen aan
Naast het in kaart brengen van de nagalmtijd en/of een simulatie berekening uit te voeren kunnen we een voorstel doen op de toepassingsmogelijkheden. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met brandveiligheid, “hufterproof” producten en materialen die de algehele veiligheid ten goed komen (stoot veiligheid en te reinigen materialen).  Kortom bij ons kunt u terecht voor een functioneel  en passende uitvoering.