Akoestiek in school

Slechte akoestiek in scholen is nog steeds een onderschat probleem. Zo zijn leerkrachten uit klaslokalen met slechte akoestiek vaker ziek thuis dan anderen. Langs de andere kant neemt bij leerlingen gehoorschade door lawaai toe. De nood aan bewustmaking is dus hoog. In tegenstelling tot vroeger, toen kinderen na een schoolse dag in alle rust thuiskwamen, komt het oor van het kind niet echt meer tot rust. Ook na school en thuis wordt het kind met hoge geluidsoverlast geconfronteerd (zoals MP3, muziek, lawaai binnen de naschoolse opvang, etc). Het is dus erg belangrijk om het oor op school al de nodige rust te geven, vandaar is een goede akoestiek onontbeerlijk. Bewustwording bij ouders, schooldirecties en kinderen zelf is daarom van groot belang

Waarom is akoestiek in school zo belangrijk
Scholen worden de laatste jaren steeds lawaaiiger vanwege de moderne leerling-gerichte i.p.v. leraar-gerichte onderwijsmethodiek waarbij er vaak sprake is van een combinatie van klassikaal en gedifferentieerd onderwijs (groep -en projectwerk). Het aantal klachten over lawaai neemt dan ook toe. Het lawaai veroorzaakt door leerlingen zorgt voor stress bij leraren. Bij lawaai waarnemingen tijdens de lesuren,  toont een geluidsniveau boven de 65dB hetgeen de communicatie ernstig bemoeilijkt of zelf onmogelijk maakt aangezien een optimale verstaanbaarheid van 50-55 dB voor een volwassene optimaal is.
Daarnaast heeft een slechte verstaanbaarheid een negatief effect op het concentratievermogen bij leerlingen en kan daardoor een slechte prestatie tot gevolg hebben.

Hoe pakken wij de problemen aan
Uiteraard is de organisatie van de school en de persoonlijke bijdrage van de individuele leraren belangrijke factoren in het efficiƫnt verminderen van lawaai in scholen. De akoestische condities leveren daarbij een noodzakelijk kader voor pedagogische activiteiten gedurende een schooldag, geen van de twee aspecten kunnen elkaar vervangen.
Naast het in kaart brengen van de nagalmtijd en/of een simulatie berekening uit te voeren kunnen we een voorstel doen op de toepassingsmogelijkheden. Hierbij houden we tevens rekening met de locatie van de te plaatsen materialen gebaseerd op het wegnemen van storend geluid en behouden van gewenst geluid hetgeen verschil  maakt in de diverse ruimtes (denk aan een klaslokaal al dan niet met diverse lesvormen, een aula of een sportzaal). Kortom bij ons kunt u terecht voor een functioneel  en passende uitvoering.